Anerkendelse af recepter udstedt i andet EU- eller EØS-land

13. august 2014, Opdateret 1. september 2020

I januar 2014 blev der indført nye regler om krav til indholdet af recepter, der skal indløses i et andet EU-/EØS-land.

Efter reglerne vil recepter udstedt af læger eller tandlæger i andre EU-/EØS-lande kunne indløses på et dansk apotek. 

Desuden vil recepter udstedt af danske læger eller tandlæger kunne indløses på apoteker i andre EU-/EØS lande.

For at en recept kan indløses i et andet EU-EØS-land end det land recepten er udstedt i skal recepten som minimum indeholde følgende oplysninger m.v.:

1. Patientens efternavn, fornavn og fødselsdato.

2. Dato for udstedelse af recepten.

3. Lægens eller tandlægens efternavn, fornavn, stillingsbetegnelse, kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer eller fax med landekode), arbejdsadresse (inkl. navn på den pågældende medlemsstat), samt lægens eller tandlægens underskrift (håndskreven eller digital).

4. Det ordinerede lægemiddels INN-navn eller handelsnavn, hvis
a) det ordinerede lægemiddel er et biologisk lægemiddel, eller
b) lægen eller tandlægen har fundet det medicinsk nødvendigt. Baggrunden herfor skal være anført.

5. Lægemiddelform (tablet, opløsning, etc.), mængde, styrke (udtrykt i mængde pr. dosisenhed, rumfangsenhed eller vægtenhed) og dosering.

Det er indtil videre ikke muligt at ordinere elektronisk medlemslandene imellem.

Yderligere information

Se desuden § 70 og bilag 4 om udenlandske recepter i bekendtgørelse nr. 857 af 12. juni 2020 om recepter og dosisdispensering af lægemidler.