Sikkerhedsmeddelelser fra fabrikanter af medicinsk udstyr

Opdateret 4. oktober 2021

Her finder du sikkerhedmeddelelser fra fabrikanter af medicinsk udstyr.

Disse sikkerhedsmeddelelser er udsendt af fabrikanterne, eller deres repræsentanter, til kunder og/eller brugere af medicinsk udstyr.

Meddelelserne indeholder typisk oplysninger om korrekt brug, behov for modificering, nødvendig bortskaffelse eller returnering af medicinsk udstyr.