Regulatorisk vejledning til medico-virksomheder

Opdateret 17. maj 2022

Medico-branchen er en branche i hastig vækst med nye teknologier og stigende kompleksitet, og Lægemiddelstyrelsen har oplevet en stigende efterspørgsel fra medico-virksomheder på regulatorisk vejledning, herunder i EU-forordningerne for medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR).

På baggrund af dette tilbyder Lægemiddelstyrelsen regulatorisk vejledning i EU-forordningerne MDR og IVDR målrettet start-ups, små- og mellemstore fabrikanter af medicinsk udstyr samt uddannelses- og forskningsenheder i Danmark. Møderne tilbydes 1-1 for at hjælpe aktører godt i gang med deres fremtidige virker indenfor medicinsk udstyr. Dette med formålet om at understøtte regeringens vækstplan for life science og bidrage til udvikling af sikkert medicinsk udstyr til gavn for patienterne.

Hvad omfatter regulatorisk vejledning?

Den regulatoriske vejledning er særligt målrettet start-ups og små- og mellemstore fabrikanter af medicinsk udstyr samt uddannelses- og forskningsenheder med hovedsæde i Danmark. Det er muligt at anmode om et møde med Lægemiddelstyrelsen for at opnå en mere detaljeret vejledning i de gældende love og regler, herunder EU-forordninger om medicinsk udstyr (MDR og IVDR) samt vejledning vedrørende ansøgninger om kliniske afprøvninger. Eksempelvis vejleder vi om vejen til CE-mærkning og krav til klinisk evaluering samt klinisk afprøvning.

Send en mail for almindelige forespørgsler.

Hvad omfatter den regulatorisk vejledning ikke?

Den regulatoriske vejledning tager afsæt i den offentlige vejledningspligt omkring EU-forordningerne for medicinsk udstyr og omfatter blandt andet ikke:

  • Klassificering af produkter, herunder konkret rådgivning i hvilken risikoklasse dit produkt tilhører.
  • Godkendelse af medicinsk udstyr.
  • Konkret vurdering af dokumenter som indgår i en ansøgning om klinisk afprøvning (Lægemiddelstyrelsen godkender en ansøgning om klinisk afprøvning, hvorfor Lægemiddelstyrelsen derfor ikke kan foretage en forhåndsvurdering af ansøgningens dokumenter, men vi kan vejlede om de generelle krav til ansøgningen).
  • Stillingtagen til konkrete problemstillinger eller øvrige forhold, hvor Lægemiddelstyrelsen kan træffe en afgørelse.
  • Kommercielle spørgsmål og scientific advice.
  • Vær opmærksom på at konsulenter og andre private rådgivere er ikke omfattet af nærværende koncept.

Interesseret? Virksomheder og andre kan booke møder her

Virksomheder og andre kan anmode om et møde med Lægemiddelstyrelsen. Mødet kan finde sted enten fysisk i Lægemiddelstyrelsen på Axel Heides Gade 1, 2300 Kbh S eller virtuelt.

Udfyld skemaet med anmodningen om et møde med Lægemiddelstyrelsen og send det til regulatorisk vejledning.

Lægemiddelstyrelsen bestræber sig på at bekræfte en mødedato inden for 14 dage.

Vejledningen er baseret på den aktuelle viden på området, og den er ikke bindende for Lægemiddelstyrelsen og eventuelle senere afgørelser i konkrete sager. Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan opstå ventetid for afholdelse af vejledningsmøder samt for konkrete situationer, hvor mødeanmodninger ikke kan imødekommes.

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet 3 videoer om regulatorisk vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr, herunder en video om at vi tilbyder regulatorisk vejledning til start-ups, små- og mellemstore fabrikanter af medicinsk udstyr samt uddannelses- og forskningsenheder i Danmark, en video om hvad man skal vide som ny fabrikant af medicinsk udstyr samt en video om vejen til CE-mærkning. 

 

Lægemiddelstyrelsen tilbyder regulatorisk vejledning til start-ups, små- og mellemstore fabrikanter af medicinsk udstyr samt uddannelses- og forskningsenheder i Danmark. Møderne tilbydes 1-1 for at hjælpe virksomheder med at leve op til kravene i EU-forordningerne for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. I kan høre mere om vores tilbud om regulatorisk vejledning her.
Før medicinsk udstyr må markedsføres, skal fabrikanten sikre, at de generelle krav er opfyldt, og at udstyret er designet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. I kan høre mere om krav til nye fabrikanter af medicinsk udstyr her.
CE-mærkning er et symbol for, at medicinsk udstyr lever op til den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr må kun markedsføres i Europa, når det er blevet CE-mærket. For at CE-mærke medicinsk udstyr, skal udstyret være omfattet af definitionen af medicinsk udstyr og klassificeres korrekt. I kan høre mere om vejen til CE-mærkning her.
Før medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik må markedsføres, skal fabrikanten sikre, at de generelle krav er opfyldt, og at udstyret er designet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. I kan høre mere om krav til nye fabrikanter af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik her.
CE-mærkning er et symbol for, at medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik lever op til den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik må kun markedsføres i Europa, når det er blevet CE-mærket. For at CE-mærke medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, skal udstyret være omfattet af definitionen af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og klassificeres korrekt. I kan høre mere om vejen til CE-mærkning her.