Substitution af lægemidler

Opdateret 4. juni 2018

Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten.

Lægemidlerne har: 

  • samme virksomme stof
  • i samme mængde
  • bruges på samme måde (som fx tabletter og kapsler til indtagelse gennem munden).

Lægemidlerne har altså samme virkning, selv om de ser forskellige ud og sælges under forskellige navne. Lægemidlerne kaldes synonyme.

medicinpriser.dk kan du se, hvilke lægemidler, der kan substituere (erstatte) det lægemiddel, lægen har skrevet på recepten.

Alle lægemidlerne er fagligt vurderet af Lægemiddelstyrelsen.

Udlevering af billigste lægemiddel i næsten alle tilfælde

Apoteket skal i næsten alle tilfælde udlevere det billigste lægemiddel.

Her er de få undtagelser:

  1. Hvis lægen skriver ”ej S” på recepten, skal apoteket udlevere præcis det lægemiddel, der står på recepten. Patienten skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det ordinerede lægemiddel.
  2. Patienten kan selv vælge et hvilket som helst lægemiddel i gruppen af synonyme lægemidler. Hun skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det udleverede lægemiddel.
  3. Hvis prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det lægen har skrevet på recepten er under en vis grænse – 5 til 20 kr. afhængigt af lægemidlets pris – kan apoteket vælge at udlevere det lægen har skrevet på recepten. Patienten skal så selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel, og det, der er udleveret.
  4. Apoteket har ikke pligt til at substituere, når de sælger et lægemiddel i håndkøb – uden recept.
  5. Kunden kan altid forlange, at apoteket udleverer det billigste lægemiddel, med mindre lægen har skrevet ”ej S” på recepten.

I langt de fleste tilfælde har apoteket det billigste lægemiddel på lager, eller også kan apoteket meget hurtigt skaffe lægemidlet hjem. Der skal altid være mindst ét lægemiddel på markedet med fuldt tilskud.

Stor forskel på priserne

Når en medicinvirksomhed udvikler ny medicin, får virksomheden patent på opfindelsen. Efter en årrække udløber patentet, og herefter kan andre medicinvirksomheder frit kopiere den originale medicin.

Prisen på kopimedicin (synonym medicin) eller parallelimporteret medicin fra udlandet vil som oftest være lavere end den originale. Det skyldes, at det er langt billigere at kopiere end at udvikle ny medicin.

Prisforskellen afspejler derfor ikke en forskel i effekt eller kvalitet.

For lægemidler med generelt tilskud fastlægges tilskudsprisen, som prisen på det billigste lægemiddel i den gruppe af lægemidler, som kan substituere hinanden.

Hvis patienten eller lægen har valgt et lægemiddel, der er dyrere end tilskudsprisen, skal patienten selv betale hele prisforskellen. 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.