Interaktionsdatabasen og medicinkombination

interaktionsdatabasen.dk og medicinkombination.dk kan du søge viden om virkninger og bivirkninger ved samtidig brug af to eller flere slags medicin.

Interaktionsdatabasen er udviklet til sundhedsprofessionelle, mens medicinkombination er til borgere.

Download interaktionsdatabasen

Systemleverandører har mulighed for via webservices at hente data fra interaktionsdatabasen.

Hvis du skal bruge data fra Interaktionsdatabasen i anden software, kan du downloade både den professionelle udgave og borgerudgaven af Interaktionsdatabasen som XML-fil (65 MB).

For at downloade interaktionsdatabasen skal du følge vejledningen: Sådan downloader du interaktionsdatabasen som XML-fil (pdf).

Løsningseksempler: Net C# løsning til kald af Interaktionsdatabasens webservices (Professionelle og Borger) – C# eksempel på hvorledes XML’en gemmes som fil eller deserializares til et objekt.

XML-udtrækket indeholder beskrivelser af interaktioner mellem lægemidler. Lægemidlerne er omtalt ved aktivt indholdsstof. Ved brug af XML-filen i det tidligere format kræves, at de aktive indholdsstoffer kædes sammen med lægemidlernes handelsnavne via kobling med Lægemiddelstyrelsens takstfiler.

Interaktionsdatabasen opdateres løbende.

Eksempel på kald af interaktionsdatabasens webservices

Eksempel på kald af interaktionsdatabasens webservices

Eksempel på PIDB XML

PIDB V2B 2015-05-05 15-21-37 (XML)

PIDB V2P 2015-05-05 15-18-48 (XML)

PIDB V3B 2015-05-05 15-23-34 (XML)

PIDB V3P 2015-05-05 15-20-13 (XML)

Eksempel på PIDB XSD

PIDB V2B 2015-05-05 15-21-37 (XSD)

PIDB V2P 2015-05-05 15-18-48 (XSD)

PIDB V3B 2015-05-05 15-23-34 (XSD)

PIDB V3P 2015-05-05 15-20-13 (XSD)

Beskrivelse til systemleverandører

Interaktionsdatabasen: Beskrivelse til systemleverandører (pdf) (indeholder specifikation til XML-fil)

Ændringer i Interaktionsdatabasen

Opbygningen af XML-filen kan blive ændret. Vi informerer da om ændringerne her på hjemmesiden.

Release Notes

Version 2.7 - Release Note