Udgivelser

 • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2022

  | 30. april 2024 |

  Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikketilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. Ul

 • Årsrapport 2023 for Lægemiddelstyrelsen

  | 22. marts 2024 |

  Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, medicinsk cannabis, apoteker og medicintilskud mv. I 2023 blev Lægemiddelstyrelsens nye strategi implementeret. Link

 • Mål- og resultatplan 2024 for Lægemiddelstyrelsen

  | 7. februar 2024 |

  Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen. Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023.

 • Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen

  | 7. december 2023 |

  I forbindelse med monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis offentliggør Lægemiddelstyrelsen en ny rapport om indberetninger om formodede bivirkninger, der er modtaget i perioden 2021 og

 • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2021

  | 22. august 2023 |

  Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. U

 • Statistiske oplysninger om medicintilskud 2022

  | 26. maj 2023 |

  Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt tilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2022, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link: Statistiske oplysninger

 • Årsrapport 2021 for Laboratoriekontrol

  | 2. maj 2023 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk for myndighedslaboratorier, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsens Laboratorium har udarbejdet en årsrapport for 2021, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

 • Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen

  | 1. april 2023 |

  2022 blev året, hvor Lægemiddelstyrelsen formulerede en ny strategi bestående af en mission, vision og pejlemærker, der skal være gældende frem til 2026. Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrøren

 • Mål- og resultatplan 2023 for Lægemiddelstyrelsen

  | 22. marts 2023 |

  Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen. Mål- og resultatplanen sætter mål for nog

 • Årsrapport for kliniske forsøg med lægemidler i 2021

  | 24. juni 2022 |

  Den positive udvikling i antallet af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler er fastholdt i 2021 sammenlignet med før 2020. Desuden er en stor del af 2021 brugt på forberedelse til den nye forordning for kliniske forsøg med lægemidler og træning i det nye fælles europæiske system, Clinical Trial Information System (CTIS).

 • Årsrapport 2021 for Lægemiddelstyrelsen

  | 23. maj 2022 |

  2021 blev for Lægemiddelstyrelsen et år, hvor håndteringen af COVID-19 fortsat satte sit tydelige aftryk på Lægemiddelstyrelsens arbejde. Trods svære betingelser under nedlukningen som følge af COVID-

 • Statistiske oplysninger om medicintilskud 2021

  | 27. april 2022 |

  Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt tilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2021, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link: Statistiske oplysninger

 • Statistiske oplysninger om medicintilskud 2020

  | 27. april 2022 |

  Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt tilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2020, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link: Statistiske oplysninger

 • Undersøgelse over apotekernes driftsforhold for 2020

  | 20. april 2022 |

  Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. U

 • Årsrapport 2019-2020 for Laboratoriekontrol

  | 11. marts 2022 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk for myndighedslaboratorier, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsens Laboratorium har udarbejdet

 • Årsrapport 2019-2020 for Laboratoriekontrol

  | 11. marts 2022 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk for myndighedslaboratorier, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsens Laboratorium har udarbejdet

 • Årsrapport 2018 for Laboratoriekontrol

  | 11. marts 2022 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2018, der fortæller net

 • Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen

  | 9. december 2021 |

  I forbindelse med monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis offentliggør Lægemiddelstyrelsen årligt en rap-port om indberetninger om formodede bivirkninger, der er modtaget det foregåend

 • Håndkøbsmedicin i selvvalg - Evalueringsrapport 2018-2019

  | 16. august 2021 |

  I rapporten evalueres ordningen for håndkøbslægemidler i selvvalg. Evalueringen har fokus på de erfaringer, som forbrugerne, apotekerne, detailbutikkerne m.fl. har gjort sig med ordningen i de første to år (2018-2019) siden den blev implementeret, og på om ordningen har haft betydning for patientsikkerheden.