Virksomheders navne- og adresseændring

Opdateret 29. juni 2020

Hvis din virksomhed ændrer navn eller adresse, skal du være opmærksom på, at det er nødvendigt at få fornyet virksomhedens tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen.

En tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen er nemlig i flere tilfælde knyttet til:

  • den adresse, din virksomhed er registreret på, og
  • det navn, din virksomhed er registreret under.

Det er derfor nødvendigt - og din virksomhed har pligt til - at ansøge om tilladelse på den nye adresse eller under det nye virksomhedsnavn. 

Du skal være opmærksom på, at din virksomhed skal søge om fornyet tilladelse for hver enkelt meddelt godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Din virksomhed kan altså ikke indsende en generel meddelelse om adresseændring eller ændring af virksomhedens navn.

Ændring i tilladelse til at forhandle og håndtere lægemidler

Din virksomhed skal ansøge om fornyet tilladelse for følgende tilladelser:

Ansøgningsskemaer

Her er links til de forskellige sider, hvor ansøgningsskemaer kan findes:

Tilladelse til detailforhandling af lægemidler uden for apotek

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler

Tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer

Ændringer i tilladelse til at markedsføre og fremstille et lægemiddel (variationsansøgning)

Din virksomhed skal ved enhver adresseændring eller ændring af virksomhedens navn - indsende en variationsansøgning (type I A) til Lægemiddelstyrelsen, hvis din virksomhed er:

  • indehaver af en markedsføringstilladelse
  • repræsentant for en markedsføringstilladelsesindehaver
  • paralleldistributør af et lægemiddel
  • fremstiller af et aktivt stof i et lægemiddel
  • eller hvis fremstilleren af din virksomheds færdige lægemiddel ændrer adresse

Du kan læse mere om ansøgning om variationer.