Bivirkninger ved medicin

Opdateret 12. marts 2024

De fleste har på et eller andet tidspunkt brug for medicin enten for at forebygge, lindre eller behandle - eller fordi det er livsvigtigt. Det er derfor afgørende, at den medicin, vi får, virker som den skal og har færrest mulige bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen overvåger sikkerheden ved al medicin, der er godkendt og sælges på det danske marked. Når vi overvåger medicins sikkerhed, afvejer vi medicinens virkning over for bivirkningerne. For medicin til alvorlige sygdomme, som fx kræft, accepteres mere alvorlige bivirkninger i modsætning til medicin mod mindre alvorlige sygdomme, hvor kun milde bivirkninger accepteres.

Meld bivirkninger ved medicin

Alle kan indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Dog gælder der en særlig forpligtelse for læger, tandlæger, behandlerfarmaceuter og jordemødre. Og en formodning er nok til at indberette.

Når ny medicin bliver godkendt og tilgængelig, er den testet i en begrænset og velkontrolleret gruppe af forsøgspersoner. Derfor kender vi medicinens virkning og de hyppigst forekommende bivirkninger. Det er de bivirkninger, der står beskrevet i medicinens indlægsseddel. Når medicinen er godkendt og taget i brug af mange patienter, kan der vise sig nogle andre bivirkninger, som ikke er set tidligere. Det er vigtigt for patientsikkerheden, at Lægemiddelstyrelsen får viden om disse bivirkninger. Og her er indberetninger om bivirkninger væsentlige.

Meld bivirkninger ved medicin til mennesker her

Læs om medicinens bivirkninger

Medicinens indlægsseddel

Der følger en indlægsseddel med al medicin, som er skrevet til dig, som skal have medicinen. Her kan du læse om de bivirkninger, som allerede er kendte til medicinen. Indlægssedlen beskriver også, hvordan medicinen virker, og hvordan den skal tages.

Du kan også finde indlægssedlen på www.indlægsseddel.dk

Medicinens produktresumé

Produktresuméet er skrevet til sundhedspersoner og er en mere detaljeret beskrivelse af medicinens egenskaber og de betingelser, der knytter sig til brugen af den.

Find produktresuméet på www.produktresume.dk

Spørgsmål til medicinen 

Lægemiddelstyrelsen besvarer generelle spørgsmål om medicin, herunder om virkning og bivirkninger. Lægemiddelstyrelsen kan fx oplyse, om et oplevet symptom er en kendt bivirkning til din medicin. Lægemiddelstyrelsen foretager ikke lægefaglige vurderinger af borgeres sundheds-og sygdoms forhold. Du kan kontakte din læge, hvis du er tvivl om, hvorvidt du har fået en bivirkning og har behov for behandling.

 

Al medicin har bivirkninger 


Al medicin har bivirkninger, men for langt det meste medicin drejer det sig om milde, forbigående bivirkninger. 

Bivirkninger er uønskede virkninger af medicin. Det kan være alt fra fx kvalme, hovedpine eller udslæt til mere alvorlige og i værste tilfælde dødelige bivirkninger.

Vi reagerer alle forskelligt på medicin. Nogle får bivirkninger, andre gør ikke.