Medicinske gasser

Opdateret 18. august 2022

Vi stiller krav til medicinske gasser, som ud fra en konkret vurdering, er omfattet af definitionen på et lægemiddel (gasser til medicinsk brug).

Disse krav og regler er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug (retsinformation.dk) om gasser til medicinsk brug og omhandler bl.a.:

  • forhandling af de medicinske gasser 
  • virksomheders håndtering af gasserne 
  • ansøgning til os om tilladelse til detailforhandling af gasser til medicinsk brug

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om medicinske gasser