Faglige orienteringer om medicinsk udstyr

22. november 2021

Lægemiddelstyrelsen orienterer interessenter om nyt ifm. markedsovervågning af medicinsk udstyr på de danske og europæiske markeder. 

Find de seneste orienteringer om medicinsk udstyr i undermenuen i venstre side af skærmen.