Udgivelser 2010

 • Årlig rapport humane væv og celler 2009

  | 1. november 2010 |

  Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven, og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2009.

 • Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat til behandling af ADHD

  | 26. oktober 2010 |

  Lægemiddelstyrelsen har gennemgået forbrugs- og bivirkningsdata for medicin, der indeholder methylphenidat. Medicinen er godkendt til behandling af ADHD samt narkolepsi.

 • Undersøgelse over apotekernes driftsforhold for 2009

  | 10. september 2010 |

  Lægemiddelstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber. Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2009 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde.

 • Redegørelse for blodproduktområdet for 2009

  | 17. august 2010 |

  I 2009 blev der foretaget ca. 358.00 tapninger af blod i Danmark. Det er ca. 4.000 tapninger end året før. Desuden blev der brugt 332.000 enheder af røde blodlegemer (erytrocytter) i forbindelse med blodtransfusioner i 2009.

 • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2009

  | 15. juni 2010 |

  Der blev i 2009 registreret 186 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, hvilket er en lille stigning i forhold til 2008. Til sammenligning med 2008 er der sket en omfordeling af indberetningskilder og fejltyper, hvoraf indberetninger fra Lægemiddelstyrelsens kontrolsystem udgjorde en stigende andel i 2009.

 • Årsrapport 2009 for Lægemiddelstyrelsens laboratoriekontrol

  | 14. juni 2010 |

  Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2009, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

 • Rapport om overholdelse af regler for god fremstillingspraksis hos fremstillere af aktive stoffer

  | 20. maj 2010 |

  Siden december 2005 har der været krav om, at aktive stoffer (API; Active Pharmaceutical Ingredients), som indgår i lægemidler med en markedsføringstilladelse i Danmark, skal være fremstillet i henhold til regler om god fremstillingspraksis (GMP).

 • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2009

  | 23. april 2010 |

  Medlemmer udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeren 17 møder i 2009 21 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1632 ansøgninger om individuelle medicintilskud Årlig vurdering af antalle

 • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2009

  | 20. april 2010 |

  Læs årsrapporten fra faktaboksen til højre.

 • Årsrapport for 2009 - aktiviteter på området medicinsk udstyr

  | 8. april 2010 |

  I det følgende beskrives Lægemiddelstyrelsens arbejde inden for medicinsk udstyr i 2009.

 • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2009

  | 31. marts 2010 |

  I 2009 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen lige under 100.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 6 % færre end i 2008), ca. 25.900 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 15 % flere end i 2008), ca. 10.700 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 5 % flere i forhold til 2008) og ca. 2.500 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 30 % flere end i 2008), jf. tabel 1.

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009

  | 29. marts 2010 |

  Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i noget af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2009.

 • Årlig rapport humane væv og celler 2008

  | 5. marts 2010 |

  Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven, og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...