Anmeld mistanke om ulovlige forhold vedrørende medicinsk udstyr

30. januar 2024

Lægemiddelstyrelsen giver mulighed for, at man anonymt kan anmelde mistanke om ulovlige forhold vedrørende medicinsk udstyr ved at udfylde en e-blanket på vores hjemmeside.

Formular

Indberetning af mistanke om ulovlige forhold vedrørende medicinsk udstyr (åbner i et nyt vindue)

Vejledning

Du kan anmelde en virksomhed eller en person til Lægemiddelstyrelsen, hvis du har mistanke om, at vedkommende:

  • Ikke opfylder registreringspligten
  • Ikke opfylder indberetningspligten af hændelser
  • Markedsfører et medicinsk udstyr ulovligt jf. reklame/danske sprogkrav/CE-mærkning
  • Andre ulovlige forhold

Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke krydse af og udfylde felterne med dine kontaktoplysninger. Hvis anmeldelsen er anonym vil du ikke modtage svar fra os.

Beskrivelsen af det forhold, din mistanke vedrører, skal være så præcis, at det er muligt for os at undersøge det nærmere. Det er derfor vigtigt, at du så vidt muligt udfylder alle felter i blanketten.

Når du har udfyldt og indsendt blanketten, vil alle oplysninger i blanketten være krypterede. Uvedkommende vil derfor ikke kunne få adgang til oplysningerne.

Når vi har modtaget blanketten, bliver der oprettet en sag, hvor de oplysninger, du har indsendt, kan ses.

Virksomheden eller personen, som anmeldelsen vedrører, vil på lige fod med andre personer eller virksomheder kunne begære aktindsigt i sagen. En sådan begæring vil blive behandlet i henhold til forvaltnings- eller offentlighedsloven. Du skal derfor være opmærksom på, at de indsendte oplysninger potentielt kan blive udleveret. Kun i særlige tilfælde vil oplysningerne være undtaget fra aktindsigt.

Hvis du har udfyldt felterne med dine kontaktoplysninger, og dermed har besluttet ikke at være anonym, skal du være opmærksom på, at andre, herunder den virksomhed eller person, som din anmeldelse vedrører, kan bede om at få oplyst din identitet.

Lægemiddelstyrelsen vil i forbindelse med behandling af anmeldelser afsøge de mistænkelige forhold og opsøge virksomheder for at afklare hvorvidt der er sket en overtrædelse af den gældende lovgivning.

Lægemiddelstyrelsen vil på baggrund af dette kunne forbyde forhandling og udlevering af udstyret, samt kræve at det trækkes tilbage fra markedet. Ydermere kan virksomheder straffes med politianmeldelse og eventuelt bøde.