Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Opdateret 9. maj 2023

Her finder du information om klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, og om hvordan du ansøger om tilladelse til at udføre en klinisk afprøvning.

En klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker er ethvert forsøg på mennesker, der har til formål at afdække eller efterprøve sikkerheden og/eller ydeevnen af medicinsk udstyr.

Udstyret, der bliver undersøgt, kan være nyt medicinsk udstyr eller velkendt medicinsk udstyr, der allerede er på markedet i Danmark.

International standard for klinisk afprøvning af medicinsk udstyr tilgængelig hos Dansk Standard.

Standarden DS/EN ISO 14155:2020 ”Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til mennesker – God klinisk praksis” er tilgængelig hos Dansk Standard, også med en dansk oversættelse.  Standarden kan købes hos Dansk Standard, https://webshop.ds.dk 

Fuldmagt fra forsøgspersoner så Lægemiddelstyrelsen kan tilgå patientjournaler i forbindelse med inspektion af en klinisk afprøvning

Lægemiddelstyrelsen kan i forbindelse med en inspektion af en klinisk afprøvning få adgang til de patientjournaler, der måtte ligge på afprøvningsstedet. Dette betyder, at pr. 26.05.2021 behøver Lægemiddelstyrelsen ikke længere en fuldmagt fra forsøgspersoner.

Det skal dog fremgå af deltagerinformationen, at forsøgspersonen er orienteret om at sponsor, sponsors repræsentant fx monitor, og Lægemiddelstyrelsen har adgang til journal i forbindelse med kontrol og inspektion af afprøvningen.

Hvis sponsor vurderer, at det kunne blive aktuelt, at afprøvningsstedet skal inspiceres af udenlandske sundhedsmyndigheder (f.eks. FDA), skal sponsor dog stadig sikre, at der indhentes en fuldmagt fra forsøgsdeltagere til dette formål.

EU Kommissionens retningslinjer for indhold og struktur i resuméet af den kliniske afprøvningsrapport

Kravene til den kliniske afprøvningsrapport findes i Bilag XV, kapitel III, punkt 7 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr, samt i Anneks D i standarden DS/EN ISO 14155:2020 "Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til mennesker - God klinisk praksis".

EU Kommissionen har endvidere publiceret retningslinjer for indhold og struktur af resuméet af den kliniske afprøvningsrapport. Retningslinjerne er publiceret her.