Sikkerheds­information (DHPC) til læger og andre sundheds­professionelle

Opdateret 18. marts 2024

Direkte sikkerhedsinformation til læger og andre sundhedsprofessionelle udsendes, når der kommer ny viden om sikkerheden ved medicin.

Direkte meddelelser til sundhedspersoner (på engelsk ”Direct Healthcare Professional Communication – DHPC”) har til formål at understøtte sikker og effektiv brug af medicin og bliver udsendt i tilfælde af ny væsentlig sikkerhedsinformation om et lægemiddel.

Informationen oprinder oftest fra det europæiske lægemiddelagentur, EMA, men der kan også opstå behov for kommunikation fra de nationale myndigheder (Lægemiddelstyrelsen) eller fraindehaveren af markedsføringstilladelsen til lægemidlet (herefter lægemiddelvirksomheden eller forkortet ”MAH”). Herefter pålægger det lægemiddelvirksomheden at udarbejdesikkerhedsinformation til relevante sundhedspersoner, et såkaldt DHPC-brev, som Lægemiddelstyrelsen herefter kvalitetssikrer og udsender. Informationen har til formål at understøtte sikker og effektiv brug af lægemidler og kan eksempelvis udsendes ved afslutning af en regulatorisk procedure. Dette kan f.eks. være en periodisk sikkerhedsopdatering (PSUSA-procedure) eller en sikkerhedsundersøgelse (referral) om vurdering af sikkerheden ved lægemidlet. DHPC-brevet kan også anvendes ved kritiske forsyningsvanskeligheder eller produktfejl.

Indholdet af informationen samt målgruppen for modtagelse bliver udarbejdet i samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelvirksomheden (ofte efter oplæg fra EMA). Brevet må ikke indeholde reklamer eller andet kommercielt indhold.

Lægemiddelstyrelsen sender informationen elektronisk direkte til de berørte sundhedspersoner via e-Boks og sikrer derved hurtig levering af målrettet information. Den udsendte sikkerhedsinformation kan findes her på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det er desuden muligt at abonnere på sikkerhedsinformation udsendt til sundhedspersoner via nyhedsbreve fra lægemiddelstyrelsen.

Udover direkte brev til ovennævnte sundhedspersoner sendes informationen, efter vurdering af relevans, til apoteker, berørte hospitalsafdelinger, privathospitaler, lægemiddelkomiteer og lægefaglige selskaber. Endelig vil informationen kunne tilgås via et link øverst under det specifikke lægemiddel på pro.medicin.dk i seks måneder efter udsendelsen af brevet.