Sikkerheds­information (DHPC) til læger og andre sundheds­professionelle

Opdateret 22. januar 2021

Rettidig information til læger og andre sundhedspersoner er yderst vigtigt, når der kommer ny viden om sikkerheden ved medicin.

Direkte meddelelser til læger og andre sundhedspersoner (på engelsk kaldet Direct Healthcare Professional Communication – DHPC) har til formål at understøtte sikker og effektiv brug af medicin og bliver udsendt i tilfælde af ny væsentlig sikkerhedsinformation om et lægemiddel.

Ved væsentlig ny sikkerhedsinformation om et lægemiddel kan det europæiske lægemiddelagentur, EMA, eller de nationale myndigheder (Lægemiddelstyrelsen) pålægge indehaveren af markedsføringstilladelsen til lægemidlet (herefter lægemiddelvirksomheden) at udsende sikkerhedsinformation til relevante sundhedspersoner, et såkaldt DHPC-brev. Informationen har til formål at understøtte sikker og effektiv brug af lægemidler og udsendes som regel ved afslutning af en regulatorisk procedure. Dette kunne f.eks. være en periodisk sikkerhedsopdatering (PSUR-procedure) eller en sikkerhedsundersøgelse (referral) om vurdering af sikkerheden ved lægemidlet. Det kan dog også anvendes ved kritiske forsyningsvanskeligheder eller produktfejl.

Indholdet af disse meddelelser samt målgruppen for modtagelse bliver udarbejdet i samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelvirksomheden. Brevet må ikke indeholde reklamer eller andet kommercielt indhold.

Lægemiddelstyrelsen sender informationen elektronisk direkte til de berørte sundhedspersoner og sikrer derved hurtig levering af målrettet information. Den udsendte sikkerhedsinformation kan findes her på hjemmesiden. Det er desuden muligt at abonnere på sikkerhedsinformation udsendt til sundhedsprofessionelle via nyhedsbreve fra lægemiddelstyrelsen.

Desuden sendes informationen hvis relevant til apoteker, relevante hospitalsafdelinger, privathospitaler, lægemiddelkomiteer og lægefaglige selskaber. Endelig vil informationen kunne tilgås via et link ud fra det specifikke lægemiddel på pro.medicin.dk.

For at sikre at meddelelserne er let genkendelige, mærkes emnefeltet "Sikkerhedsinformation vedr. - [substansnavn/præparat]”.