Apoteker

Opdateret 5. oktober 2021

Apotekerne har eneret til at sælge receptpligtige lægemidler til forbrugerne. En lang række håndkøbslægemidler må også kun sælges på apoteket.

Apotekerne kan vejlede om brugen af medicin.

Et apotek drives af en privatperson - apotekeren - der har fået bevilling fra Lægemiddelstyrelsen til at drive apotek et bestemt sted. 

Lægemiddelstyrelsen har det overordnede ansvar for den lovgivning apotekerne skal følge og rammerne for apotekernes økonomi.

Pr. den 1. oktober 2021 var der 227 apoteker og 2 onlineapoteker. Hertil kommer 79 apoteksfilialer, 216 frivillige oprettet filialer, 24 apoteksudsalg, ca. 300 håndkøbsudsalg og ca. 300 medicinudleveringssteder, der alle er tilknyttet et af apotekerne.

Liste over receptekspederende enheder  (excel-fil).

En lang række apoteker har desuden onlinesalg af lægemidler. Se vores liste over apoteker, der forhandler lægemidler på nettet.

Apotekets opgaver

Personalet på apotekerne består af farmaceuter og farmakonomer. Derfor kan apotekerne - ud over at sælge lægemidler - hjælpe med at finde svar på de fleste spørgsmål om lægemidler, brugen af lægemidler og medicintilskud.

Apotekerne tilbyder også en række ydelser ud over den almindelige vejledning om og salg af medicin fx:

Medicinsamtale til borgere, der har fået konstateret en kronisk sygdom.

Dosisdispensering af lægemidler til borgere, der har brug for hjælp til at få pakket medicin, på en måde, så den er lettere at dosere.

Udstedelse af Schengen-attester (pillepas) til borgere.

Modtagelse af medicinrester og ubrugt medicin fra borgerne.

Apotekernes økonomi

Apotekerne skal hvert år indberette deres apoteksregnskab til Lægemiddelstyrelsen.

Apotekere i Danmark er forpligtet til at betale en række gebyrer til Lægemiddelstyrelsen. Apotekerne modtager omvendt en række godtgørelser for services de yder.

Der gælder særlige regler for apotekernes avance på deres salg af lægemidler. Så priserne er ens, uanset hvilket apotek kunderne handler på.

Samarbejde med virksomheder

Apotekere i Danmark skal angive deres tilknytning, når de ønsker at drive eller være knyttet til en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Farmaceuter, farmakonomer og studerende inden for disse fag skal desuden anmelde, hvis de modtager økonomisk støtte til at deltage i en fagrelevant aktivitet i udlandet af en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...