New Tech - nye teknologiske muligheder og medicinsk udstyr

17. september 2020

Den nye generation af medicinsk udstyr

Apps, telemedicin, wearables (smarture mv.), robotter og kunstig intelligens, også kaldet AI, er eksempler på nyere sundhedsteknologier, som åbner for nye muligheder både for borgere, patienter og den samlede sundhedssektor.

Udviklingen af nye sundhedsteknologier går stærkt, og i Lægemiddelstyrelsen følger vi og bakker op om udviklingen og afdækker potentialer for brugen, så vi i Danmark kan tilbyde den bedste og højest mulige kvalitet i behandlingen i sundhedsvæsenet.

Hjælp til fabrikanter af medicinsk teknologisk udstyr

For at understøtte udviklingen af sundhedsteknologier hjælper Lægemiddelstyrelsen både små virksomheder og store producenter af sundhedsteknologisk software eller medicinsk udstyr med at afklare de gældende regler og standarder på området. 

Sikkert medicinsk udstyr

Det er positivt med den hastige teknologiske udvikling inden for medicinsk udstyr. Men det er først og fremmest vigtigt, at alt medicinsk udstyr på markedet er sikkert at anvende.

Nye teknologier og data skal anvendes forsvarligt.

Kontrollen af nye sundhedsteknologiers håndtering af patientoplysninger, korrektheden af autonome algoritmer og beslutningsstøtte er nye og væsentligt fokusområder. Ved at godkende kliniske afprøvninger, overvåge markedet, håndtere hændelser med medicinsk udstyr, inspicere virksomheder og aktivt deltage i internationale arbejdsgrupper omkring ny teknologi, arbejder Lægemiddelstyrelsen for at sikre, at markedet for nye sundhedsteknologier er sikkert og trygt.

Links

Regulatorisk vejledning i medicinsk udstyr

Apps og testmedfornuft.dk

National strategi for kunstig intelligens