Priser på medicin

Opdateret 10. juli 2015

Medicinpriser bliver fastsat af medicinalvirksomheder og sælges til samme pris på alle landets apoteker.

I Danmark sælges medicin til samme pris på alle landets apoteker, og der er fri prisdannelse. Det vil sige, at prisen egenhændigt fastsættes af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicin til Danmark. Lægemiddelstyrelsen har ikke indflydelse på virksomhedens prisfastsættelse.

De faste, ens priser omfatter dog ikke medicin, der må sælges uden for apotekerne, fx visse typer håndkøbsmedicin og naturlægemidler.

Prisen på medicin fastsættes for 14 dage ad gangen. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag anmelder prisændringer til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen har herefter til opgave at oplyse apotekerne, borgere mv. om de gældende priser. Det gør vi fx via medicinpriser.dk.

Den frie konkurrence og de skiftende priser hver 14. dag skal muliggøre en høj konkurrence og dermed lave medicinpriser i Danmark.

Samtidig ønskes dog en vis stabilitet på markedet. Derfor stiller Lægemiddelstyrelsen i visse tilfælde krav til, hvor mange lægemiddelpakninger den enkelte virksomhed kan levere. Kravet stilles til de tilskudsberettigede lægemiddelpakninger, som er billigst og derfor vil danne grundlag for tilskudsprisen, da det er disse pakninger, der vil blive de mest efterspurgte.

Idet virksomhederne selv beslutter, hvilken medicin de vil markedsføre og til hvilken pris, kan der være noget medicin, som ikke er udsat for stor konkurrence. Desuden er originalmedicin beskyttet mod konkurrence fra kopiprodukterne i en begrænset periode. Begge disse situationer kan medføre høje medicinpriser.

Samlet set har analyser vist, at vi i Danmark har nogle af de billigste priser på kopimedicin (generika) i Europa. Det kan skyldes det danske medicinprissystem, som er med til at holde priserne nede: Analyse: Kopimedicin er billig i Danmark (Sundheds- og Ældreministeriet)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.