Abonnér på nyhedsbreve

Du kan abonnere på Lægemiddelstyrelsens nyheder ved at indtaste din e-mail-adresse og markere de ønskede kategorier nedenfor.

Bemærk, du efterfølgende vil modtage en mail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte tilmeldingen.

*

Vælg kategorier

*

Nyheder målrettet offentligheden

Her kan du abonnere på alle nyhederne, der offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens forside. Relevant for læger, apotekere, andre sundhedsprofessionelle, faglige organisationer, lægemiddel- og medicovirksomheder, journalister og andre, som ønsker at blive orienteret om de vigtigste sager inden for Lægemiddelstyrelsens område.

Hvis du kun vil abonnere på de af Lægemiddelstyrelsens nyheder, der vedrører forhold om medicin og medicinsk udstyr med større betydning for patientsikkerheden, kan du gøre det her. Det kan f.eks. være tilbagekaldelser af medicin eller medicinsk udstyr og nye bivirkninger. Der udsendes normalt op til 5 nyheder om året i denne kategori.

Sikkerhedsmeddelelser fra virksomheder og producenter

Her kan du abonnere på tekniske fagmeddelelser om udstyr, der trækkes tilbage, eller om ændringer i anvendelsen af udstyret. Relevant for bl.a. medicovirksomheder, medicotekniske afdelinger på hospitaler og andre sundhedsprofessionelle. Der udsendes normalt mellem 400 og 500 sikkerhedsmeddelelser om året.

Sikkerhedsinformation om lægemidler, udsendt fra medicinalvirksomheder til læger og andre sundhedsprofessionelle. Det kan dreje sig om ændret anvendelse af lægemidler til patienter eller nye informationer om bivirkninger. Der udsendes cirka 30-40 af den type breve hvert år.

Øvrige faglige meddelelser til sundhedsprofessionelle og virksomheder

De seneste opdateringer om bivirkninger – og evt. andre sikkerhedsopdateringer - enten fra den europæiske lægemiddelkomite PRAC eller fra nationale bivirkningssignaler og lignende. Nyhedskategorien er særligt relevant for læger og andre sundhedsprofessionelle. Der udsendes omkring 30-40 nyheder om året i denne kategori.

Relevant for humane- og veterinære lægemiddelvirksomheder, fremstillere, grossister med flere. Kategorien indeholder meddelelser om GMP, godkendelsesprocedurer, lægemiddelovervågning m.m.

Relevant for sponsorer, investigatorer, monitorer og andre fagpersoner der varetager opgaver eller har interesse for kliniske forsøg med lægemidler. Kategorien omhandler blandt andet opdatering af lovgivning, status om CTIS, ansøgninger og gebyrer, nye vejledninger, samt invitationer til relevante nationale faglige forum og EU workshops.

Faglige meddelelser om medicin til sundhedsprofessionelle. Kategorien omhandler bl.a. ændringer af udleveringsbestemmelser for medicin. Relevant for læger, sygeplejersker, apotekere og andre sundhedsprofessionelle.

Faglige meddelelser til virksomheder om udenlandske alternativer ved forsyningssvigt til Lægemiddellovens §29, stk. 2

Faglige meddelelser til sundhedsprofessionelle om udenlandske lægemidler, som kan udleveres efter Lægemiddellovens §29, stk. 2

Denne kategori indeholder faglige meddelelser om forsyning af medicin til mennesker (human-medicin) i Danmark.

Denne kategori indeholder faglige meddelelser om forsyning af medicin til dyr (veterinær-medicin) i Danmark.

Relevant for bl.a. medicovirksomheder og medicotekniske afdelinger på hospitaler. Kategorien indeholder meddelelser om CE-mærkning, bemyndigede organer, sundhedsapps m.m.

Relevant for alle der ønsker besked, hver gang Medicintilskudsnævnet eller Lægemiddelstyrelsen starter en vurdering, en revurdering, en høring eller har truffet en afgørelse om medicintilskud.

Relevant for alle der ønsker besked, når Lægemiddelstyrelsen slår en ledig apotekerbevilling op, og når Lægemiddelstyrelsen har truffet afgørelse om, hvem der får bevillingen.

Relevant for virksomheder med tilladelse som mellemproduktfremstiller, udviklingstilladelse eller tilladelse til fremstilling af cannabisbulk.

Denne kategori indeholder meddelelser til sundhedsfaglige personer og virksomheder om tilknytning til eller økonomisk støtte fra virksomheder. Meddelelserne omhandler bl.a. nye regler og formularer mht. tilknytning og økonomisk støtte.

Relevant for detailbutikker med tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin.

Relevant for dyrlæger, landmænd og andre, der arbejder professionelt med medicin til dyr.

Relevant for virksomheder, som ønsker status på adgangen til det adgangssikrede ekstranet DKMAnet.

Hvor ofte vil du modtage nyheder?

Her kan du vælge, hvor ofte du vil modtage nyhedsbreve.