Udvalg for Medicinsk Udstyr

Opdateret 12. august 2021

Udvalgets opgaver

Udvalget for Medicinsk Udstyr blev nedsat d. 13. maj 2013. Udvalget skal bl.a. bistå sundhedsministeren og ministerområdet med at systematisere de igangværende initiativer på området for medicinsk udstyr.

Det skal også bidrage til at sikre en ”all round-tilgang” til lovgivningsrammen, herunder bidrage med input til den danske forhandlingsposition i forhold til de foreslåede nye EU-forordninger om medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik.

Udvalget skal derudover selv drøfte spørgsmål, der opstår på området, og komme med forslag til initiativer. 

Udvalget skal med afsæt i målsætningen om øget patientsikkerhed bl.a. overveje følgende:

 1. Opstramninger i lovgivningen nationalt og på EU-niveau, fx opstramninger, som mindsker risikoen for, at patientfarligt udstyr kommer på markedet, eller bliver på markedet (unødigt længe) 
 2. Øget vidensopsamling, når der sker utilsigtede hændelser med medicinsk udstyr, fx systematiske træk fra kvalitetsdatabaser og bivirkningsindberetningssystemer
 3. Udmeldinger fra Lægemiddelstyrelsen til sundhedsvæsenet, hvis der er mistanke om, at udstyr er til fare for patientsikkerheden
  Kontrol og tilsyn med aktører på markedet – herunder muligheder for yderligere indsatser
 4. Muligheder for at facilitere udbredelse af grønne offentlige indkøb af medicinsk udstyr, herunder ftalatfrit udstyr 

Udvalget skal med afsæt i målsætningen om øget vækst i medicobranchen bl.a. overveje følgende:

 1. Muligheder for at udnytte danske medicovirksomheders forspring i forhold til udvikling og markedsføring af innovative og patientsikre produkter, fx har vi en dansk førerposition på udvikling af ftalatfrit udstyr
 2. Elementer i de igangværende forhandlinger om EU-lovgivning, som har betydning for dansk medicoindustri og dermed dansk (og europæisk) økonomisk vækst og arbejdspladser

 Medlemmer

 • Lægemiddelstyrelsen (formandskab): Thomas Wejs Møller, enhedschef
 • Lægeforeningen: Tue Flindt Müller, læge
 • Medicoindustrien: Lene Laursen, vicedirektør
 • Dansk Erhverv: Katrina Feilberg Schouenborg, fagchef
 • Dansk Industri: Simone Overby Sloth, konsulent
 • Danish Care: Morten Rasmussen, direktør
 • Dansk Standard: Jeanett Fleron, seniorkonsulent
 • Optikerforeningen: Per Michael Larsen, direktør
 • Kommunernes Landsforening (KL): Jens Vejgaard, indkøbschef, Hvidovre Kommune
 • Forbrugerrådet Tænk: Sine Jensen, seniorrådgiver
 • Danmarks Apotekerforening: Helle Jacobsgaard, chefkonsulent
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Inge Kristensen, direktør
 • Dialab: Gert Pynt Andersen, direktør
 • Danske Bioanalytikere: Gitte Henriksen, institutchef
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Luise Lemark Mortensen, AC-konsulent
 • Statens Seruminstitut: Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge
 • Sundheds- og Ældreministeriets departement: Lin Krarup, chefkonsulent
 • Erhvervsministeriets departement: Jeppe Kramer Jørgensen, fuldmægtig
 • PharmaDanmark: Marie Fog, chefkonsulent
 • Danske Regioner: Michael Graves, enhedschef, Region Hovedstaden
 • Tandlægeforeningen: Henrik Paul Nielsen, overtandlæge
 • Lægevidenskabelige Selskaber: Jens Brock Johansen, overlæge
 • Lægemiddelstyrelsen (sekretariat): Elisabeth Skibsted, chefkonsulent

Antal møder

Udvalget afholder møde 3-4 gange om året.

Referat

Der tages referat fra hvert møde i udvalget. Det godkendte referat bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...