Vederlagsfri udlevering af lægemidler

Opdateret 1. juli 2024

Reglerne om vederlagsfri udlevering af lægemidler er blevet ændret pr. 1. juli 2024.

Du kan inden længe finde mere information om ændringerne på denne side.

Indtil videre henviser vi til lovændringen af lægemiddellovens § 67 (Retsinformation.dk).

Du kan desuden læse mere om ændringerne i bemærkningerne til lovforslaget (Retsinformation.dk).