Udleveringstilladelser

Opdateret 11. oktober 2019

Udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark

Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang tillade salg eller udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Hvis et lægemiddel ikke er markedsført i Danmark, skal apoteket have en udleveringstilladelse og en recept, før det må udleveres.

Udleveringstilladelser gives kun til lægemidler, der er fremstillet af medicinalvirksomheder.

Læger, dyrlæger og tandlæger kan søge om udleveringstilladelser til lægemidler til mennesker eller dyr.

Ansøgningsskemaer og vejledning om udleveringstilladelse til humane lægemidler

Ansøgningsskemaer og vejledning om udleveringstilladelse til veterinære lægemidler

Ansøgeren (læge, tandlæge eller dyrlæge) får tilsendt svaret på ansøgningen med digital post eller brev. Ansøgeren skal give apoteket besked ved at sende en kopi af udleveringstilladelsen sammen med recepten. Vi udsteder udleveringstilladelsen til ansøgende læge, dyrlæge, tandlæge, praksis, hospitalsafdeling eller hospital, og den er gældende i en tidsbegrænset periode.

Ansøgninger til magistrelle lægemidler

Lægemiddelstyrelsen giver ikke udleveringstilladelser til anvendelse af magistrelt fremstillede lægemidler (apoteksfremstillet). Vi henviser i stedet til vores side om magistrelle lægemidler.