Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.)

11. juli 2012

Medicintilskudsnævnet vil i efteråret 2012 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi. Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe N03 samt diazepam rektalvæske (N05BA01), clobazam (N05BA09) og nitrazepam (N05CD02).

Sideløbende vil nævnet fortsætte revurderingsarbejdet med de resterende undergrupper i ATC-gruppe A.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi, kan sendes til nævnet senest den 1. september 2012. Bidrag kan sendes til Send en mail. Alle bidrag bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag til indstilling i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Du kan se en status over revurderingsprocessen.