Flexilev® får ikke generelt klausuleret tilskud

1. november 2017

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Flexilev ikke skal have generelt klausuleret tilskud.

Flexilev indeholder carbidopa+levodopa og bliver brugt i behandlingen af Parkinsons sygdom.

Flexilev får ikke generelt klausuleret tilskud, fordi vi vurderer, at dels står prisen for Flexilev ikke i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af den foreslåede klausul og dels er der risiko for, at Flexilev bliver anvendt til patienter, der ikke har forsøgt dosisoptimering af konventionel tabletbehandling.

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Flexilev

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr Flexilev