XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Ledig bevilling til Hellerup Apotek (Genopslag)

16. december 2022

Bevillingen til at drive Hellerup Apotek er ledig pr. 1. april 2023.

Hellerup Apotek har frem til 1. januar 2022 været en supplerende enhed til Ordrup Apotek. Hellerup Apotek opslås ledigt som et selvstændigt apotek med overtagelse 1. april 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Hellerup Apotek er beliggende i postnummer 2900.

Hellerup Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1365 af 27. september 2022 § 3,stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Hellerup Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet i overensstemmelse med § 18, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 777 af 1. juni 2022 om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, hvoraf det fremgår, at borgere med handicap skal have adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter. Det forventes, at tiltrædende apoteker etablerer handicapadgang senest 1 år efter overtagelsen.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 13. januar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Hellerup Apotek nr. 182

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Hellerup Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Hellerup Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Hellerup Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.