Apotekerbevillinger

Opdateret 9. juni 2020

Når en apotekerbevilling bliver ledig

Den, der ønsker at oprette eller drive et apotek, skal have en bevilling til det fra os.

En ansøgning vedrørende en ledig bevilling sendes til os. Vi vurderer ansøgerne og beslutter, hvilken ansøger der anses for bedst egnet til den pågældende bevilling.

Vi partshører de andre ansøgere over den påtænkt udnævnte og efter endt partshøringsfrist beslutter vi, hvem der skal have tildelt den ledige bevilling.

Når en apoteker ønsker at opgive sin bevilling til at drive et apotek

En apoteker skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at opgive sin bevilling.

Lægemiddelstyrelsen kan bestemme, at apotekeren skal fortsætte driften af apoteket i en periode på 6 måneder. I særlige tilfælde kan perioden forlænges i yderligere 3 måneder.

Er en apoteker udnævnt før den 1. april 2009, vil apotekeren imidlertid være forpligtet til at drive apoteket indtil den nye bevillingshaver overtager driften, dog ikke længere end et år efter at Lægemiddelstyrelsen har modtaget apotekeren afskedsansøgning. 

Bevillingen bliver opslået ledig

Den ledige bevilling vil blive opslået på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Opslag på ledige bevillinger kan findes her.

Ansøgere til den ledige bevilling skal indsende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen indenfor ansøgningsfristen, som minimum er 4 uger. Ansøgningsfristen fremgår af opslaget.

Abonnement på meddelelser om apotekerbevillinger

Hvis du ønsker at abonnere på vores nyhedsmails om apotekerbevillinger, kan du oprette et abonnement på denne side.

Samtaler med ansøgere

Ansøgere bliver tilbudt en samtale med Forfremmelsesrådet, hvor ansøgeren får mulighed for at uddybe sin ansøgning. Det er frivilligt, om man ønsker samtalen. Samtalen afholdes i Lægemiddelstyrelsen.

Du kan læse mere om Forfremmelsesrådet her.

Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet til at drive det konkrete apotek.

Lægemiddelstyrelsen indkalder efterfølgende de bedst egnede ansøgere til en samtale.  

Udnævnelse til apoteker

Efter en samlet vurdering af ansøgernes ansøgning, Forfremmelsesrådets rådgivning og Lægemiddelstyrelsens samtale med ansøgeren, træffer Lægemiddelstyrelsen beslutning om, hvilken ansøger Lægemiddelstyrelsen påtænker at udnævne som ny apoteker.

Lægemiddelstyrelsen sender herefter den påtænkte udnævnelse i partshøring hos de øvrige ansøgere. De øvrige ansøgere har således mulighed for at komme med indsigelser til den påtænkte udnævnelse. Fristen for indsigelser er normalt ca. to uger.   

Såfremt Lægemiddelstyrelsen modtager indsigelser vedrørende den påtænkte udnævnelse, vil Lægemiddelstyrelsen vurdere, om det giver anledning til at ændre denne.

Lægemiddelstyrelsen vil afslutningsvis udnævne en ny apoteker til den ledige bevilling.

Udnævnelsen af en ny apoteker vil blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Udnævnelse af nye apotekere kan findes her.

Genopslag af bevilling

Hvis der ikke har været ansøgere til den ledige bevilling, eller der ikke er egnede ansøgere kan Lægemiddelstyrelsen genopslå bevillingen.

Såfremt Lægemiddelsen stadig ikke modtager egnede ansøgere i forbindelse med genopslag, kan Lægemiddelstyrelsen beslutte at gennemføre en undersøgelse af lægemiddelforsyningen i området. Det betyder, at Lægemiddelstyrelsen indleder en struktursag,

Struktursag

Det er Lægemiddelstyrelsens opgave at vurdere, om der er grundlag for at ændre apoteksstrukturen i et område f.eks. at lukke et apotek.

Lægemiddelstyrelsen skal vurdere, hvorvidt et apotek varetager et særligt forsyningsmæssigt behov, således at borgere har rimelig let adgang til lægemidler. Samtidig skal apoteket have mulighed for at opnå et tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen beslutte at et apotek omdannes til en filial såfremt lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det. I sådanne tilfælde påbydes en anden apoteker at opretholde filialen og modtager et tilskud for at opretholde denne.