XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Revurdering af CVMP's beslutning om udfasning af zinkoxid til smågrise

5. januar 2017

Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP skal revurdere beslutningen om udfasning lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise.

EU’s videnskabelige komite for veterinære lægemidler (CVMP) besluttede på mødet den 6.-8. december 2016, at indstille til EU-kommissionen, at alle lægemidler med zinkoxid til smågrise skulle trækkes af markedet.

Beslutningen har afstedkommet, at de 18 indehavere af markedsføringstilladelser for veterinære lægemidler med zinkoxid nu har bedt om en såkaldt ’Re-examination’ af beslutningen. Re-examiniation er ankemulighed som indehaverne af markedsføringstilladelser har i følge Artikel 35 i referral proceduren.

Det betyder, at CVMP på deres næste møde 19. januar 2017 skal udpege et nyt assessment team, som skal gennemgå og på ny vurdere det oprindelige dokumentationsmateriale samt evt. supplerende eller nyt materiale.

Proceduren forventes at tage ca. 4 måneder og vil forskyde en endelig afgørelse i Standing Committee for veterinære lægemidler.

Link

Læs Lægemiddelstyrelsen nyhed om CVMPs beslutning fra 16. december: Udfasning af zinkoxid til smågrise

Læs mere på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside