Udfasning af zinkoxid til smågrise

16. december 2016

Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har indstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

I Danmark og resten af EU har vi i øjeblikket godkendt flere lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarré hos smågrise. Lægemidlerne opblandes i foderet og gives til smågrisene i forbindelse med, at de går fra flydende føde til fast føde. Der er imidlertid bekymring om disse lægemidlers langsigtede virkning på miljøet. Derfor indstillede EU’s videnskabelige komite for veterinære lægemidler (CVMP) på seneste møde den 6.-8. december, at alle lægemidler med indhold af medicinsk zink til smågrise skulle trækkes af markedet. Den endelige beslutning træffes af EU-kommissionen på baggrund af CVMP’s indstilling. Ved samme møde vedtog CVMP at sende et brev til EU-kommissionen med anbefaling af, at EU-kommissionen overvejer en passende udfasningsperiode evt. efter et møde med interessenter. Anbefalingen af en udfasningsperiode skyldes, at et øjeblikkeligt stop vil medføre øget forekomst af sygdom hos smågrisene og dermed et øget antibiotikaforbrug.

Lægemiddelstyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt forudsige længden af en eventuel udfasningsperiode, da denne beslutning ligger hos EU-kommissionen. 

Link

Læs mere på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside