Utilsigtede hændelser med medicin

21. januar 2011, Opdateret 30. september 2013

En utilsigtet hændelse med medicin eller et andet sundhedsprodukt (fx et blodprodukt, væv, celler eller medicinsk udstyr) er en kendt eller ukendt hændelse eller fejl, der sker i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed eller i forbindelse med forsyning af og information om medicin.

Den utilsigtede hændelse er defineret ved at være til skade eller at kunne have været til skade for en patient og skyldes ikke patientens sygdom.

Der skelnes mellem utilsigtede hændelser og bivirkninger.

Utilsigtede hændelser kan fx være fejldosering af medicin, forkert indgift af medicin (forkert administrationsvej) eller forveksling af præparaters navne og emballage.

Sundhedsprofessionelle i primær og sekundær sektor har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser ved medicin skal indberettes til Patientombuddet: dansk patientsikkerhedsdatabase.

Læger kan desuden vælge at indberette utilsigtede hændelser til Lægemiddelstyrelsen:

Problemer ved brug af medicin, medicinsk udstyr eller mistanke om misbrug (e-blanket)