Bivirkninger ved brug af p-piller

7. juli 2016

Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort en ny rapport om p-piller. I rapporten har vi gennemgået den videnskabelige litteratur om p-piller og tromboemboliske komplikationer.

Ud over gennemgangen af den videnskabelige litteratur har vi også set på p-pille-forbruget for de kvinder, der indløste en recept på p-piller i perioden 2011-2014, og indberetninger om formodede bivirkninger relateret til p-piller modtaget i samme periode er analyseret.

Analysen ændrer ikke anbefalinger 

Denne analyse ændrer ikke på Lægemiddelstyrelsens tidligere anbefalinger om, at 2. generations p-piller som udgangspunkt bør være førstevalg, når der udskrives p-piller.

Lægen bør altid informere kvinder, der har brugt 3. og 4. generations p-piller gennem længere tid, om fordele og ulemper: Hvis kvinden aldrig har prøvet 2. generations p-piller taler meget for, at lægen i forbindelse med en receptfornyelse anbefaler et skift og lader sig vejlede af, hvordan kvinden trives med dette. I alle tilfælde er det vigtigt, at forsigtighedsregler i forhold til risikofaktorer (se produktinformationen) fortsat er opfyldt.

Analysen af indberettede formodede bivirkninger relateret til p-piller viser, at det fortsat er vigtigt med en omhyggelig anamneseoptagelse samt en grundig objektiv undersøgelse inden or-dination af p-piller. Derudover er det vigtigt, at kvinderne får en udførlig information om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på – og reagere på.

Link

P-pille analyse - fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark (pdf)