Bivirkninger ved brug af p-piller

7. juli 2016

Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort en ny rapport om p-piller. I rapporten har vi gennemgået den videnskabelige litteratur om p-piller og tromboemboliske komplikationer.

Ud over gennemgangen af den videnskabelige litteratur har vi også set på p-pille-forbruget for de kvinder, der indløste en recept på p-piller i perioden 2011-2014, og indberetninger om formodede bivirkninger relateret til p-piller modtaget i samme periode er analyseret.

Analysen ændrer ikke anbefalinger 

Denne analyse ændrer ikke på Lægemiddelstyrelsens tidligere anbefalinger om, at 2. generations p-piller som udgangspunkt bør være førstevalg, når der udskrives p-piller.

Lægen bør altid informere kvinder, der har brugt 3. og 4. generations p-piller gennem længere tid, om fordele og ulemper: Hvis kvinden aldrig har prøvet 2. generations p-piller taler meget for, at lægen i forbindelse med en receptfornyelse anbefaler et skift og lader sig vejlede af, hvordan kvinden trives med dette. I alle tilfælde er det vigtigt, at forsigtighedsregler i forhold til risikofaktorer (se produktinformationen) fortsat er opfyldt.

Analysen af indberettede formodede bivirkninger relateret til p-piller viser, at det fortsat er vigtigt med en omhyggelig anamneseoptagelse samt en grundig objektiv undersøgelse inden or-dination af p-piller. Derudover er det vigtigt, at kvinderne får en udførlig information om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på – og reagere på.

Link

P-pille analyse - fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Opdater samtykke