Udgivelser om godkendelse og kontrol

  • Produktfejl og tilbagekaldelse af lægemidler i 2005

    | 15. november 2006 |

    Der var i 2005 stort set lige så mange indberetninger om produktfejl som i 2004. Indberetningerne omfattede både markedsførte og ikke-markedsførte lægemidler, herunder magistreele lægemidler, der fremstilles efter lægeordination.