Udgivelser om godkendelse og kontrol

  • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2011

    | 26. oktober 2012 |

    Der blev i 2011 registreret 356 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, som er det højeste antal set hidtil. Hovedparten af indberetningerne kom fra virksomheder og andre myndigheder, hovedsageligt omhandlende fejl på emballage og pakningsmateriale, samt afvigelser fra produktspecifikationen.