Udgivelser om godkendelse og kontrol

  • Årsrapport for kliniske forsøg med lægemidler i 2021

    | 24. juni 2022 |

    Den positive udvikling i antallet af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler er fastholdt i 2021 sammenlignet med før 2020. Desuden er en stor del af 2021 brugt på forberedelse til den nye forordning for kliniske forsøg med lægemidler og træning i det nye fælles europæiske system, Clinical Trial Information System (CTIS).