XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Tilskuddet til medicin mod astma og KOL er ændret

18. juni 2018

Lægemiddelstyrelsen har ændret tilskuddet til nogle typer medicin mod astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Ændringerne træder i kraft den 19. november 2018. Ændringerne skal bidrage til, at patienter får den mest hensigtsmæssige medicin.

Alt for mange patienter med lungesygdommen KOL bliver i dag behandlet med inhalationssteroid, som kun bør bruges af udvalgte patienter, fordi der kan være en øget risiko for at få lungebetændelse, når man bruger det. Dog viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at forbruget af inhalationssteroid er faldende, og således går i den rigtige retning.

For blandt andet at bidrage til, at udviklingen i forbruget fortsætter med at falde, har Lægemiddelstyrelsen ændret tilskuddet til nogle typer medicin. Det betyder, at mange patienter skal snakke med lægen om deres medicin for at kunne få tilskud fremover.

Information til patienter

Omkring 215.000 patienter er i behandling med den medicin, der ændrer tilskud. Hvis du er en af dem, skal du sammen med din læge, inden du skal købe medicin næste gang, tage stilling til den fremtidige behandling. Du kan se den medicin, der ændrer tilskud på listen.

Mange patienter med astma eller KOL er i behandling med den medicin, der ikke ændrer tilskud. Hvis det gælder dig, skal du ikke foretage dig noget. Med andre ord, hvis din medicin ikke fremgår af listen, skal du ikke foretage dig noget.

Information til læger

For den inhalationsmedicin, der får klausuleret tilskud, gælder følgende:

  • Lægen skal tage stilling til, om patienten er omfattet af tilskudsklausulen. Hvis det er tilfældet, skal lægen skrive ”tilskud” på recepten. Patienter, der er omfattet af klausulen, kan fortsat få tilskud til medicinen.
  • Patienter, der ikke er omfattet af tilskudsklausulen, bør snakke med lægen om et eventuelt skift til en anden medicin, der enten er bedre eller billigere for patienten.

For oral medicin, der mister det generelle tilskud, gælder følgende:

  • Patienter skal som udgangspunkt skifte til inhalationsbehandling. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en helt særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige.

Læger og patienter er blevet orienteret om de nye tilskudsændringer

Lægemiddelstyrelsen har lavet et informationsark til patienter om tilskudsændringerne. Informationsarket er sendt til landets apoteker, og vi har bedt apotekerne om at opfordre patienterne til at tale med lægen om den fremtidige behandling. 

De praktiserende læger har fået direkte besked om ændringerne. Sygehuslægerne er blevet informeret ad forskellige kanaler. Lægemiddelstyrelsen har også informeret de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Links

Oversigt over tilskudsstatus for alt medicin mod astma og KOL pr. 19. november 2018 (pdf)

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (pdf)

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (pdf)

 

Baggrund for ændringerne


Ved revurderinger af tilskudsstatus afgør Lægemiddelstyrelsen sagen på baggrund af anbefalinger fra Medicintilskudsnævnet, som er Lægemiddelstyrelsens rådgivende lægefaglige organ i denne sammenhæng.
 
Nævnets anbefalinger har været i høring hos blandt andre lægemiddelvirksomheder og relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.