Lægemiddelstyrelsen holder informationsmøde med virksomhederne om risikodeling og dialogmøde om arbejdet med medicintilskud

28. april 2022

Der er vedtaget en ny 4-årig forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet, som træder i kraft 1. juni 2022.

I den forbindelse holder vi et informationsmøde for interesserede virksomheder i Lægemiddelstyrelsen torsdag den 19. maj 2022, kl. 9.30 -11.30. På mødet vil vi også gerne generelt have feedback fra virksomhederne på vores administration af medicintilskudsreglerne.

Fra Lægemiddelstyrelsen side vil blandt andre enhedschef Kim Helleberg Madsen og sektionsleder Ulla Kirkegaard Madsen deltage.

For at mødet bliver så udbytterigt som muligt kan virksomhederne sende eventuelle spørgsmål eller emner, som de gerne ser berørt, senest 6. maj 2022 ved at sende en mail her: Send en mail.

Tilmelding sker ved at sende en mail her: Send en mail senest 6. maj 2022. Der kan i udgangspunktet deltage 1-2 repræsentanter fra hver virksomhed.