Tilskudsklausulen for febuxostat mod urinsyregigt ændres

4. maj 2022

Vi ændrer tilskudsklausulen for febuxostat i forhold til klausulen i afgørelsen fra januar 2022. Det gør vi efter opdatering af produktinformationen.

I afgørelsen af 25. januar 2022 på revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af urinsyregigt blev tilskudsklausulen for febuxostat snævret ind på baggrund af en sikkerhedsinformation om anvendelsen til personer med svær hjerte-karsygdom.

På baggrund af et nyere studie, der har ligget til grund for opdatering af bl.a. produktinformationen og i overensstemmelse med de gældende anbefalinger på området, vurderer vi nu, at der ikke er grundlag for at fastholde betingelsen om, at det generelle tilskud til febuxostat klausuleres til patienter uden erkendt svær hjerte-karsygdom.

Vi har udarbejdet et tillæg til afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af urinsyregigt, som kan ses her: Tillæg til afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af urinsyregigt - Ændring af tilskudsklausul for febuxostat

Med denne tillægsafgørelse sker der ikke ændringer i datoen for i ikraftsættelse af ændringer i tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt. Det betyder, at ændringerne stadig får virkning fra 30. maj 2022 som tidligere meddelt.

Vi har sendt afgørelsen til virksomhederne, og vi orienterer relevante lægevidenskabelige selskaber.