Virksomheder kan søge om generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling fra den 1. juni 2022

31. maj 2022

1. juni 2022 træder en ny 4-årig forsøgsordning med medicintilskud på vilkår om risikodeling i kraft. Lægemiddelstyrelsen får mulighed for at inkludere fem lægemidler i ordningen.

Generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling betyder, at det offentlige sundhedsvæsen dækker udgifterne til tilskud til et nærmere bestemt antal patienter (målpopulationen), der vurderes at opfylde betingelserne for tilskud, mens lægemiddelvirksomhederne dækker det offentliges udgifter til tilskud til det antal patienter, der måtte overstige målpopulationen.

Virksomhederne kan ansøge fra den 1. juni 2022. Ansøgningsperioden løber indtil den 31. maj 2024.  Ansøgning skal ske på dette skema.

Lægemiddelstyrelsen tildeler generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling til lægemidler efter et først-til-mølle-princip baseret på datoen for Lægemiddelstyrelsens modtagelse af fyldestgørende ansøgning.

I Vejledning om forsøgsordning med generelt klausuleret tilskud til lægemidler på vilkår om risikodeling står der mere om ordningen, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde og hvilket materiale, der skal medsendes ansøgningen.

Yderligere materiale

Bekendtgørelse nr. 727 af 30. maj 2022 om ansøgning om medicintilskud

Bekendtgørelse nr. 728 af 30. maj 2022 om medicintilskud