Medicintilskudsnævnet anbefaler ændringer i medicintilskud til opioider

19. december 2023

Medicintilskudsnævnet anbefaler, at ingen opioider fremover skal have generelt uklausuleret tilskud. I stedet anbefales det at indføre klausuleret tilskud til særlige patientgrupper. 

Opioider bør ikke være førstevalg og bør kun anvendes til specifikke patienter, som ikke oplever effekt af ikke-medicinske tiltag eller andre smertestillende midler end opioider.

Sådan lyder anbefalingen fra Medicintilskudsnævnet, der med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen lægger op til, at der fremover ikke bør være generelt uklausuleret tilskud til nogen opioid-lægemidler.

Brugen af opioider er forbundet med en række bivirkninger og risici, herunder risiko for afhængighed og udvikling af tolerans, hvilket medfører, at dosis skal sættes op løbende, hvis effekten skal bevares.

Nævnet mener, at et rationalt valg af opioider bør være baseret på anbefalingerne om primært at vælge langtidsvirkende opioider, som giver en kontinuerlig effekt i løbet af dagen, færre gennembrudssmerter og en mindre euforiserende virkning sammenlignet med korttidsvirkende opioider med større afhængighedspotentiale. Dette er også anført i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Nævnet ønsker at sikre mere rationelt forbrug af opioider

De danske sundhedsmyndigheder har længe haft fokus på at reducere anvendelsen af opioider. Nævnet påpeger dog, at forbruget af opioider i dag stadig ikke er rationelt i henhold til forbrugstallene. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er opioid-forbruget nedbragt i perioden 2016-2022. Antallet af personer, der har fået mindst én recept, er faldet med 17 procent, og mængden af salg er faldet endnu mere med 37 procent.

Dog mener Medicintilskudsnævnet, at der stadig er et uhensigtsmæssigt forbrug af opioider, da omkring 20 procent af de patienter med kroniske non-maligne smerter, der i 2022 var i opioidbehandling i mere end seks måneder, kun modtog recept på korttidsvirkende opioider. Desuden har 25 procent af opioidbrugerne i 2021 fået højere doser end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Nævnet ønsker med dette forslag at støtte op om anbefalingerne for brug af opioider, så forbruget fortsat går i en mere rationel retning. Nævnet anbefaler derfor, at der fremover ikke er opioider med generelt uklausuleret tilskud, men tilskuddet i stedet klausuleres til særlige patientgrupper, der opfylder følgende betingelser:

  • Tilskud til de billigste langtidsvirkende opioider morfin, oxycodon, tramadol, metadon og buprenorfin resoribletter, klausuleres til behandling af smerter, hvor relevant non-opioid behandling har vist sig utilstrækkelig, kontraindiceret eller ikke tolereres.
  • Tilskud til de billigste hurtigvirkende opioider morfin, oxycodon og tramadol, klausuleres til kortvarig behandling af smerter samt til behandling af gennembrudssmerter.
  • Tilskud til depotplastre med opioiderne fentanyl og buprenorfin klausuleres til behandling af smerter, hvor relevant non-opioid behandling har vist sig utilstrækkelig, kontraindiceret eller ikke tolereres, og hvor behandling med orale opioider ikke er mulig.

Hele indstillingen fra Medicintilskudsnævnet kan ses her.

Medicintilskudsnævnets anbefaling om opioiders fremtidige tilskudsstatus har været i høring hen over sommeren 2023. Der er kommet få høringssvar, som ikke har givet Medicintilskudsnævnet anledning til at ændre deres anbefaling. 

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidige tilskudsstatus for opioider. Der vil være en overgangsperiode, før den nye tilskudsstatus træder i kraft.