Indkaldelse af forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet

6. maj 2024

Medlemmet af Medicintilskudsnævnet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser.

Da det siddende medlems periode af Medicintilskudsnævnet udløber den 31. august 2024, indkalder vi forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2024 til 31. august 2028.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være medlem, herunder indstille sig selv.

Medlemmerne af Medicintilskudsnævnet udpeges af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Ved udpegningen af det medlem, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser, vil der blive lagt vægt på, at personen har bred viden om medicintilskud og interesse for patienters og forbrugeres anvendelse af lægemidler. Der vil endvidere blive lagt vægt på, om personen er indstillet af en eller flere patientforeninger eller forbrugerorganisationer, eller at disse bakker op om personen som repræsentant for patient- og forbrugerinteresser i Medicintilskudsnævnet.

Personen må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på personens upartiskhed. Alle medlemmer af Medicintilskudsnævnet skal udfylde en habilitetserklæring, som bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest 3. juni 2024.

Forslag sendes på mail til Send en mail

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Tilskud
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Hvis den foreslåede person har økonomisk eller anden interesse i lægemiddelindustrien, skal dette oplyses ved indsendelse af forslaget.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til Sektionsleder for Tilskud, Ulla Kirkegaard Madsen på telefon 44 88 93 50 eller på mail Send en mail.