Nyheder

  • Revurdering af de resterende undergrupper i ATC-gruppe C

    | 4. juli 2006 |

    Lægemiddelstyrelsen har tidligere informeret virksomheder og en række videnskabelige selskaber og patientforeninger om hvilke ATC-grupper og -undergrupper, vi ville starte med at revurdere med hensyn til tilskudsstatus, jf. meddelelser, se faktaboksen til højre.

  • Tilskudsstatus for lægemidler mod forhøjet blodtryk

    | 4. juli 2006 |

    Lægemiddelstyrelsen skrev den 6. marts 2006 til en række videnskabelige selskaber for at få afklaret en række generelle forhold vedr. behandlingen mod forhøjet blodtryk i Danmark. Vi har indtil videre modtaget svar fra 4 selskaber.