Nyheder om Bivirkninger og produktinformation

  • Indberetning af bivirkninger modtaget fra Patienterstatningen

    | 14. juli 2017 |

    Indehaveren af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel skal ikke indberette bivirkninger, der fremgår af afgørelser om erstatning for lægemiddelskader, som virksomheden har modtaget fra Patienterstatningen, til Lægemiddelstyrelsen.

  • Lægemiddelstyrelsen lancerer nyt Produktresume.dk i august

    | 14. juli 2017 |

    Lægemiddelstyrelsen lancerer i slutningen af august måned en ny og optimeret udgave af hjemmesiden Produktresume.dk. Produktresume.dk er den hjemmeside, hvor lægemiddelprofessionelle og andre interesserede kan finde den gældende udgave af produktresuméet for godkendte lægemidler i Danmark.