Nyheder om Bivirkninger og produktinformation

  • Nyt center for dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen på vej

    | 8. februar 2019 |

    Regeringen har netop besluttet at støtte oprettelsen et nyt dataanalysecenter i Lægemiddelstyrelsen. Centeret skal kunne håndtere analyser af store datamængder på lægemiddelområdet og medicinsk udstyr og vil sætte nye standarder for overvågningen af sikkerheden og effekten af lægemidler og medicinsk udstyr, efter de er kommet på markedet.

  • EMA igangsætter undersøgelse af visse typer blodfortyndende medicin

    | 6. februar 2019 |

    Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA har netop besluttet at undersøge risikoen for større blødninger ved brug af de blodfortyndende lægemidler Eliquis, Pradaxa og Xarelto sammenlignet med andre blodfortyndende lægemidler.