Afgørelse om generelt tilskud til Ultibro Breezhaler

30. oktober 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Ultibro Breezhaler. Lægemidlet får generelt tilskud.

Ultibro Breezhaler indeholder glycopyrronium + indacaterol og anvendes i behandlingen af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Ultibro Breezhaler stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler til behandling af KOL samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Ultibro Breezhaler vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Ultibro Breezhaler

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Ultibro Breezhaler