Udgivelser om os

  • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2016

    | 2. juli 2018 |

    En central begivenhed i apotekssektoren i 2016 har været, at beløbsgrænsen, der afgør, hvorvidt et apotek betaler udligningsafgift eller modtager udligningstilskud, er blevet sænket markant til 35.000