Udgivelser om tilskud og priser

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2008

    | 14. april 2009 |

    Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2008 24 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1527

  • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2008

    | 3. marts 2009 |

    I 2008 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen ca. 105.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 5 % færre end i 2007), ca. 21.800 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 20 % flere end i 2007), ca. 10.200 ansøgninger om terminaltilskud (en lille stigning i forhold til 2007) og ca. 1.700 ansøgninger om forhøjet tilskud, hvilket er ca. 13 % færre end i 2007, jf. tabel 1.