Udgivelser om tilskud og priser

  • Statistiske oplysninger om medicintilskud 2022

    | 26. maj 2023 |

    Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt tilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2022, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link: Statistiske oplysninger