Udgivelser 2010

  • Årlig rapport humane væv og celler 2009

    | 1. november 2010 |

    Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven, og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2009.