Udgivelser 2016

11. februar 2016
  • Årsrapport for produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler 2015

    | 22. december 2016 |

    Der blev i 2015 registreret 458 indberetninger om produktfejl på lægemidler, som er det højeste antal set hidtil. Hovedpar-ten af indberetningerne kom fra virksomheder og andre myndigheder, og omhandlede hovedsageligt afvigelser fra produkt-specifikationen, forfalskninger, kontaminering og forsyningsvanskeligheder.