Bivirkninger og produktinformation

  • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2015

    | 31. marts 2016 |

    Åbenhed og dialog er nøgleord i Lægemiddelstyrelsens arbejde med bivirkninger. Og i 2015 var dette særligt vigtigt. Siden 2009 havde næsten 2000 piger og yngre kvinder indberettet formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen Gardasil®, og patientforeninger og medierne ønskede vores deltagelse i debatten.