Krav om elektronisk recept fjernes i få tilfælde

9. april 2019

Sundhedsdatastyrelsen er blevet opmærksom på, at Det Fælles Medicinkort (FMK) i nogle få situationer ikke understøtter de krav om elektronisk anvisning, som findes i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering. Det drejer sig om følgende tilfælde:

  • Anvisning af magistrelle lægemidler til brug i praksis, hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler
  • Anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse til brug i praksis
  • Anvisning til personer uden cpr. nummer (ikke danskere) af magistrelle lægemidler hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler og ved anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse

Lægemiddelstyrelsen dispenserer på denne baggrund fra kravene i bekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 1-4, i ovennævnte tilfælde, således at der i disse tilfælde kan anvises ved hjælp af papirrecept, telefonrecept eller telefaxrecept.

Lægemiddelstyrelsen vil ændre receptbekendtgørelsen i overensstemmelse hermed.