Regler om apotekers og godkendte detailforhandleres onlinesalg af medicin

11. april 2022

Ifølge de danske regler om onlineforhandling af medicin må medicin kun forhandles eller udleveres her i landet, når der er udstedt en markedsføringstilladelse.

Hvis et lægemiddel skal forhandles til brugere i andre EU-/EØS-lande, skal det også have en markedsføringstilladelse i bestemmelseslandet. 

Et lægemiddel er ikke nødvendigvis placeret i den samme udleveringsgruppe i de forskellige EU-/EØS-lande. Der kan f.eks. være lande, der til forskel fra andre, har placeret et lægemiddel i en udleveringsgruppe, der medfører, at alene læger med et bestemt speciale er berettiget til at ordinere lægemidlet.

Overordnet skal apoteker i forbindelse med onlineforhandling af medicin overholde samtlige de regler, der gælder i forbindelse med apotekers salg af medicin til forbrugerne. Apoteker vil således bl.a. være forpligtet til at foretage substitution af medicin og at informere om billigere alternativer også i forbindelse med onlineforhandling.

Forhandlere, der har modtaget tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til at detailforhandle lægemider og som onlineforhandler disse, vil ligeledes være forpligtet til at overholde samtlige de regler, der gælder for disses forhandling af lægemidler.

Bekendtgørelse nr. 2467 af 14. december 2021 om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler fastsætter supplerende regler.